Certifikáty

Finský certifikát FINOTROL
(kontrola výrobního procesu)

Certifikát PEFC
(doložení původu suroviny)

Certifikát INSPECTA
(splnění podmínek systému PEFC)

Certifikát FINOTROL kontrola výrobního procesu tepelně upraveného dřeva ThermoWood® Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood® Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood®
     

Nizozemský certifikát KOMO
(doložení biologické odolnosti)

Britský certifikát BRE
(doložení 30tileté životnosti)

ES – Prohlášení o shodě
(CE značení výrobků)

Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood® Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood® ES prohlášení o shodě tepelně upravené dřevo ThermoWood®

 

Certifikace kvality

Finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizována ve výrobním závodě ve městě Iisalmi ve středním Finsku. Tento závod je řízen přísnými pravidly systému kvality. Systém kvality pro výrobu ThermoWood® byl vytvořen ve spolupráci s finskou Asociací výrobců ThermoWood® (TWA) a stanovuje průmyslový standard pro tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedoucí společností na trhu vysoce kvalitních produktů z ThermoWood®.

Finská národní certifikační autorita FINOTROL OyNa splnění standardních požadavků kvality pro materiál ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohlíží finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy.

Certifikát FINOTROL

 

PEFC certifikátCertifikát PEFC o původu materiálu

Materiál pro výrobu ThermoWood® ve finském závodě v Iisalmi je zajišťován z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů. Spotřebitelský řetězec lesních produktů je certifikován PEFC certifikátem (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívat logo PEFC.
Tento certifikát poskytuje zákazníkům jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady jsou původem z certifikovaných a kontrolovaných lesů.
Více informací o certifikaci naleznete na stránkách PEFC certifikace www.pefc.org.

Certifikát INSPECTA Certifikát PEFC

Certifikát INSPECTA

 

Kolektivní certifikační značka KOMOSKH produktový certifikát KOMOCertifikát KOMO o biologické odolnosti a kvalitě výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

Certifikát KOMO

 

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Britský certifikát BREZávodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen britský certifikát BRE pro produkt ThermoWood® dokládající minimální životnost materiálu 30 let.

Certifikát životnosti BRE