Certifikáty

Fínsky certifikát FINOTROL
(kontrola výrobného procesu)

Certifikát PEFC
(doloženie pôvodu suroviny)

Certifikát INSPECTA

Fínsky certifikát FINOTROL Certifikát PEFC Certifikát INSPECTA
     

Holandský certifikát KOMO
(doloženie biologickej odolnosti)

Britský certifikát BRE
(doloženie 30 ročnej životnosti)

ES – Prehlásenie o zhode
(CE značenie výrobkov)

Holandský certifikát KOMO Britský certifikát BRE ES – Prehlásenie o zhode


Certifikácia kvality

ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizovaná vo výrobnom závode v meste Iisalmi v strednom Fínsku. Tento závod je riadený prísnymi pravidlami systému kvality. Systém kvality pre výrobu ThermoWood® bol vytvorený v spolupráci s fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (TWA) a stanovuje priemyslový štandard pre tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedúcou spoločnosťou na trhu vysoko kvalitných produktov z ThermoWood®.

FINOTROL OyNa splnenie štandardných požiadaviek kvality pre materiál ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.

Certifikát FINOTROL

 

PEFC certifikátCertifikát PEFC o pôvode materiálu

Materiál pre výrobu ThermoWood® vo fínskom závode v Iisalmi je zabezpečovaný z trvale udržateľných obhospodarovaných lesov. Spotrebiteľský reťazec lesných produktov je certifikovaný PEFC certifikátom (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívať logo PEFC.
Tento certifikát poskytuje zákazníkom istotu, že takéto produkty alebo produktové rady sú pôvodom z certifikovaných a kontrolovaných lesov.
Viac informácií o certifikácii nájdete na stránkach PEFC certifikácia www.pefc.org.

Certifikát PEFCCertifikát INSPECTA

Certifikát INSPECTA

 

Kolektivní certifikační značka KOMOSKH - certifikát KOMOCertifikát KOMO o biologickej odolnosti a kvalite výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Certifikát KOMO

 

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Certifikát BREZávodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený britský certifikát BRE pre produkt ThermoWood® dokladajúci minimálnu životnosť materiálu 30 rokov.

Certifikát životnosti BRE